'Απω Ανατολή

Iαπωνία – Χιροσίμα

11 ημέρες
25/3, 27/3, 28/3, 30/3