'Απω Ανατολή

Iαπωνία – Χιροσίμα

11 ημέρες
21/06, 20/09, 24/10, 05/08, 14/08