Ινδική Χερσόνησος

Ινδία – Χρυσό Τρίγωνο 5*

11 ημέρες
12/06, 03/07, 24/07, 18/09, 02/10, 11/08, 14/08, 25/08, 24/10, 03/11, 21/11, 28/11

Κεράλα – Νότια Ινδία

10 ημέρες
18.07, 02.08, 23.08, 06.09, 27.09, 04.10, 25.10, 08.11, 22.11, 05.12